સાથી વિના સંગી વિના

પડછાયો પંડનો પણ છોડે જ્યાં સાથ ન આવે કોઇ સંગી સાથી ત્યાં સાથ એકલાં જ આવ્યા એકલાં જ જવાના સાથી વિના સંગી વિના એકલાં જ જવાના
મોહ માયાના તોડી બંધન ઉડી જશે હંસલો રહી જશે નિષ્પ્રાણ જડશરીર
છાણ દર્ભની પથારી ફૂલોની ચાદર
અંતિમ સવારી ચાર ખભે
હોમાઇ જશે શરીર ફેરવાઈ જશે રાખના ઢગલામાં સાચે જ રાખના રમકડાં..

Advertisements

About darshikashah

i am holding Ph.D degree in Botany,i have passion for nature and i am much interested in gujarati literature particularly poems.....i am also writing gujarati poems..... i am nature lover and it reflects in my creations....i am based at Vatvruksh nagri of Gujarat....ya i am staying in Vadodara...
This entry was posted in Uncategorized. Bookmark the permalink.

પ્રતિસાદ આપો

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  બદલો )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  બદલો )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  બદલો )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  બદલો )

w

Connecting to %s