Monthly Archives: ડિસેમ્બર 2010

જીવનપથ પર સતત ચાલ્યા જ કરુ છુ….

જીવનપથ પર સતત ચાલ્યા જ કરુ છુ…. ના કોઇ સાથી ના કોઇ સહારો… એકલવીર હુ ચાલ્યા જ કરુ છુ… ઘણા ઘણા ધ્યેય તો ય ધ્યેયવિહિન… માર્ગ ભુલેલ વટેમાર્ગુ જેમ ચાલ્યા જ કરુ છુ.. કરોળીયાના જાળામા અટવાયેલ જીવડાની જેમ, ગુંથાતો જ … Continue reading

Posted in Uncategorized | Leave a comment